Vallei van de Koningen

vallei van de koningen

Inbegrepen excursie

Thebe, het hedendaagse Luxor, was de hoofdstad van het Rijk. Het is logisch dat de machthebbers in deze buurt hun laatste rustplaats bouwden. De plaats van de necropolis is ook niet toevallig gekozen. Ze ligt op de westelijke oever van de Nijl, de kant waar ’s avonds de zon ondergaat en Ra zijn weg naar de onderwereld voortzet. Kijk je vanaf de oostelijke oever naar het landschap aan de overkant van de Nijl, dan lijkt de berg op een afgeknotte piramide. Alle graven zijn volgens hetzelfde patroon in de rotsen uitgegraven en vertonen prachtige muurschilderingen. Aan het einde van een gangencomplex lag het graf van de koning in een sarcofaag van steen. Een gouden dodenmasker bedekte zijn gezicht. De graven van de koninginnen komen overeen met de koningsgraven maar zijn eenvoudiger in opzet maar met een verfijnder decoratie. Het schoonste en best bewaarde graf is dat van de legendarische koningin Nerfertari. Waarvan hiernaast een afbeelding.